กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
โครงการการันตี เข้า ม.1
 เป้าหมาย
 

เพื่อส่งเสริมและสร้างเด็กไทยให้เด็กไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสร้างสรรค์  โดยอาศัยพลังแห่งคณิตศาสตร์ในการขับเคลื่อนในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะให้รู้วิธีคิดเป็นของตัวเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน และเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้แบบยั่งยืน และมีความสุข

 

เป้าหมายระยะสั้นคือภายในระยะเวลา 5 ปีแรกที่เปิดสอน (2552 - 2556) นักเรียนที่เข้ามาติวในโครงการการันตี (Guarantee Your Success) นักเรียนจะต้องสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ในโรงเรียนที่ชื่อเสียงของรัฐบาลได้สำเร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 - 80 ของนักเรียนทั้งหมด

 
 


 
  ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราสามารถเติมเต็มความรู้และพัฒนาคุณภาพให้แก่นักเรียนได้ตามเป้าหมาย...เราพร้อมน้อมรับทุกคำติชม อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป